maud taber thomas :: sligo creek autumn foliage

Maud Taber-Thomas
Oil on paper
2016
Size: 4½ x 6
Price: $375 (C6651MT)