maud taber thomas :: athena

Maud Taber-Thomas
Oil on canvas
2016
Size: 36 x 48
Price: $6,000 (C6582MT)(S)